Bureau werkzaamheden

 

copyright 2017 GROEN ONTWERP

Algemene bureauwerkzaamheden

 • Intensieve contacten met opdrachtgevers in de particuliere sector, overheidsinstanties en projectontwikkelaars.
 • Opstellen van inrichtingsplannen, beplantingsplannen, aanleg- en beheersplannen en exploitatieopzet voor aanleg van nieuwe landgoederen, particuliere tuinen en openbare ruimten.
 • Samenwerken met hoveniersbedrijven voor de aanleg van particuliere tuinen
 • Beleidsmatig overleg met gemeenten en provincies ten aanzien van subsidieaanvragen, NSW rangschikkingen en aanleg nieuwe landgoederen( zowel rode component als groene component).
 • Historische onderzoek en waardering van landgoederen en landschap.
 • Opstellen van herstelplannen voor historische landgoederen en parken.
 • Aanvragen verzorgen van rangschikkingen van landgoederen onder de Natuurschoonwet.
 • Aanvragen van subsidieregeling Natuurbeheer en Agrarisch natuurbeheer bij de Dienst regelingen van Dienst Landelijk Gebied.
 • Samenwerken met diverse architectenbureaus voor afstemming van de positie en uitstraling van gebouwen binnen de landgoederen en inrichting van de directe omgeving rond de bebouwing.
 • Uitbesteden van werkzaamheden aan andere bureaus en het controleren van hun werk wat betreft: bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken, flora- en faunawet onderzoeken, risico analyses planschade, bestemmingsplanwijzigingen
 • Aanvragen en controleren van offertes voor de aanleg van de natuur/park en tuininrichtingen.
 • Aanvragen en indienen van ontgrondingvergunningen voor afgravingen binnen de landgoederen.
 • Verzorgen van de bureaucorrespondentie, pr, boekhoudkundige-, belasting- en BTW-administratie.
 • Autodidact in autocad tekenwerk, Adobe illustrator, Adobe Phototshop, Sketchup Pro 2014.

advies bureau voor

 

een ontwerp dat bij

u past