Landgoederen

 

copyright 2017 GROEN ONTWERP

Landgoederen

Een historische buitenplaats of landgoed

heeft vaak achterstallig onderhoud of voldoet qua inrichting niet aan de hedendaagse gebruikswensen. Een goed historisch onderzoek en waarde bepaling vormt de basis voor een gedegen herstel en inrichtingsplan.

 

Het ontwikkelen van een nieuw landgoed

geeft particulieren, commerciële partijen en agrarische ondernemers de gelegenheid om riant te wonen (en eventueel te werken) in het buitengebied.

 

Een nieuw landgoed

is een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren natuurcomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin één gebouw (woonhuis) van allure met daarin maximaal 2 à 3 wooneenheden.

 

advies bureau voor

 

een ontwerp dat bij

u past

Projecten uitgevoerd door GROEN ONTWERP:

Landgoed Kernhem

Landgoed Het Hoog

Landgoed Bonaventura

Landgoed Otelaar

Het gebouw heeft primair een woonfunctie. De minimale omvang van het landgoed is vijf hectare. Maximaal 10% van het totale oppervlakte is privé-terrein en de rest is openbaar toegankelijk. Het geheel heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. De bebouwing vormt een architectonische eenheid met het groen.

 

Landgoedbeleidsregels

Elke provincie heeft een eigen beleid ten aanzien van nieuwe landgoederen. Heeft u vragen hierover dan kan ik u verder helpen.